در پی بازدید شهردار کرمان از فرایند نوسازی اتوبوس های شهری:


افزوده شدن 12 دستگاه اتوبوس شهری نوسازی شده به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری

 

 


صبح امروز شهردار کرمان از فرایند نوسازی اتوبوس های شهری بازدید کرد.


این بازدید با همراهی  مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری و جمعی از کارشناسان و نیروهای این سازمان در توقفگاه اتوبوس های شهری انجام شد .
گفتنی ایست : مقرر شد   ۱۲ دستگاه اتوبوس شهری نوسازی شده پیش از آغاز سال جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری کرمان افزوده خواهد شد.