Menu

سازماندهی مینی بوسهای سطح شهر برای سرویس دهی

به مدارس ، ادرات و سازمانها

با توجه به مصوبات وزارت محترم کشور طرح ساماندهی مینی بوسها در سراسر کشور توسط سازمانهای اتوبوسرانی با همکاری سازمان آموزش و پرورش و معاونت راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی به اجرا در آمده است و رانندگان و صاحبان مینی بوس موظف به تشکیل و تکمیل پرونده و دریافت کارت و بر حسب تردد از سازمان اتوبوسرانی می باشند و از مورخ 1/7/89 طبق هماهنگی های بعمل آمده و دستورالعمل های اجرایی از تردد مینی بوسهای فاقد برچسب ارائه خدمات توسط رانندگاه و رانندگی و اشخاص فاقد کارت تردد  جلو گیری بعمل خواهد آمد.

حسب اعلام سازمان اتوبوسرانی کرمان وحومه طبق اطلاعیه های مندرج در نشریات محلی استان کرمان این سازمان از مورخ 1/3/89 خدمات مربوطه به صدور کارت های تردد و بر چسب ها را ارائه نموده است و رانندگان محترم میبایست با در دست داشتن مدارک ذیل جهت تکمیل پرونده و دریافت کارت تردد خود اقدام نمایند.

1- تصویر و اصل شناسنامه

2- تصویر و اصل بیمه نامه معتبر مینی بوس

3- تصویر و اصل کارت ملی (پشت ورو)

4- تصویر و اصل کارت مینی بوس

5- تصویر و اصل گواهینامه رانندگی ( لازم به ذکر است گواهینامه (B1 ) قابل قبول نمی باشد)

6- برگ تاییدیه آموزش و پرورش یا معرفی نامه از شرکتهای طرف قرارداد آموزش و پرورش (نام شرکت ها در ذیل آمده است)

7- تصویر و اصل معاینه فنی خودرو

8- پوشه روغنی 1 عدد

9- عکس 4×3 زمیه سفید تمام رخ 8 عدد

10-   اصل فیش واریزی به مبلغ 250000 ریال به شماره حساب 0102178756005 در بانک صادرات شعبه شهید چمران

لازم به ذکر است کلیه رانندگان پس از تکمیل مدارک فوق الذکر توسط سازمان اتوبوسرانی  جهت آزمایش عدم اعتیاد – دریافت برگ عدم سوء پیشینه کیفری و تشکیل پرونده به اداره و سایر ادارت مربوطه معرفی و پس از دریافت نتیجه استعلامات ذکر شده برای ایشان کارت تردد دائم صادر خواهد نمود  یا آور می شود با توجه به آغاز سال نوتحصیلی قبل دریافت نتیجه آزمایشات و استعلامات مربوطه برای رانندگانی که اقدام به تکمیل پرونده نموده اند کارت تردد موقت صادر می شود .و پس از دریافت نتیجه استعلامات کارت تردد دائم که نشانگر صلاحیت فرد می باشد صادر می گردد

رانندگانی که ماکیت مینی بوس به نام ایشان نمی باشد می بایست علاوه به ارائه مدارک فوق الذکر ، نسبت به تکمیل و امضای تعهدنامه صاحب مینی بوس نیز اقدام نمایند.

نام شرکت های طرف قرارداد آموزش وپرورش

الف: آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان

1

نام شرکت
2

شرکت تعاونی مینی بوسرانی
3

موسسه پرنیان سیر
4

موسسه حمزه
5

موسسه پارسه کرمان
ب:آموزش و پرورش ناحیه 2

6

مینی بوسرانی حجت
7

حمل ونقل سحاب رو
8

موسسه پیشگامان عسکریه

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی
محمود ایرانمنش

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top