Menu

راه اندازی بخش خصوصی در مسیرهای حومه شهر کرمان
برمبنای مصوبات و آئین نامه های وزارت محترم کشور در برای خصوصی سازی و واگذاری سرویس دهی خطوط اتوبوسرانی به بخش خصوصی  سازمان اتوبوسرانی کرمان وحومه نیز برای دستیابی به این مهم ازشهریورماه سال 1388 اقدام به راه اندازی و واگذاری اتوبوسها به بخش خصوصی نمود و در ابتدا با واگذاری تعداد 16 دستگاه اتوبوس حومه شهر و در اولویت قرار دادن واگذاری به همکاران به شرط بازخرید شدن حرکت آغاز گردید. پس از آن با اخذ مجوز شو رای محترم شهر تعداد ی از خطوط درون شهری نیز با نرخ 1000 ریال  به افراد واجد شرایط واگذار شد. و با توجه به درخواست های دانشگاهها مختلف سطح شهر کرمان برای انجام سرویس های در اختیار، از جمله دانشگاه اسلامی واحد کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان و... سرویس دهی خطوط در اختیار دانشگاهها با       56 دستگاه اتوبوس به بخش خصوصی واگذار شد و درحال حاضر تعداد 104  دستگاه اتوبوس در بخش خصوصی در حال فعالیت و ارائه خدمات می باشند که بیش از اتوبوسهای فعال را تشکیل می دهند و سازمان نیز با در اختیار داشتن دستگاه اتوبوس فعال درتعداد مسیر سرویس دهی می نماید.
لازم به توضیح : کیفیت سرویس دهی توسط بخش خصوصی در مقایسه با سازمان با توجه به افزایش نظارت سازمان بر عملکرد ایشان از راندمان بالاتر برخوردار است که هدف اصلی سازمان یعنی جلب رضایت عمومی شهروندان را به همراه داشته و سازمان در نظر دارد در آینده بسیار نزدیک تعدادی از اتوبوسها ومسیرهای درون شهری را نیز به بخش خصوصی واگذار نماید.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی
محمود ایرانمنش

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top