Menu
دانشگاه شهید باهنر
راننده:کفاش زاده راننده:سردار شمشیری
اتوبوس شماره:1198 اتوبوس شماره:1143
ازابتدای استقلال
ازدانشگاه
ازابتدای استقلال از دانشگاه
6:30 7:00 -----
6:30
7:30 8:00 7:00 7:30
8:30 9:00 8:00 8:30
9:30 10:00 9:00 9:30
10:30 11:00 10:00 10:30
11:30 12:00 11:00 11:30
12:30 13:00 12:00 12:30
13:30 14:00 13:00 13:30
14:30 15:00 ----- ------
15:30 16:00 ----- ------
16:30 17:00 16:00 16:30
17:30 18:00 17:00 17:30
18:30 19:00 18:00 18:30
19:30 20:00 19:00 -----
20:30
----- ----- -------

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی
محمود ایرانمنش

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 75 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top